Thongke.info - diễn đàn chia sẻ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thống kê

Thongke.info.vn được xây dựng và bắt đầu hoạt động từ năm 2012 dưới sự quản lý của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học. Mỗi tháng, Thongke.info.vn đều đặn đăng 2 bài viết mới về các chủ đề về nghiên cứu khoa học lên trang website. Tất cả các bài viết mới đều được cập nhật lên hệ thống trang chủ.


Thongke.info.vn được xây dựng dựa trên tâm huyết của các cán bộ Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học, với mục tiêu trở thành diễn đàn chia sẻ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thống kê của các nghiên cứu viên nhiều kinh nghiệm, các nghiên cứu viên trẻ, và sinh viên Việt Nam. Năm nay, Thongke.info.vn có một nội dung mới là các bài giảng trực tuyến bằng video với các nội dung về nghiên cứu khoa học, thống kê nhằm cung cấp những thông tin trực quan hơn.


Thongke.info.vn cũng sẽ là nơi lưu trữ và chia sẻ các cơ sở dữ liệu chung và chuyên ngành tới các cơ quan đơn vị nghiên cứu, các nghiên cứu viên, và các bạn sinh viên. Thông qua đó, các nhà nghiên cứu khoa học trẻ trong tương lai có thể áp dụng các bài chia sẻ thống kê của trang web ngay trên chính bộ số liệu sẵn có đã được đăng tải. 


Sau hơn 4 năm xây dựng và phát triển, Thongke.info.vn đã thu hút gần 2000 thành viên trên mọi miền của tổ quốc đăng ký. Với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu khoa học, Thongke.info.vn mong muốn nhận được sự đóng góp từ các nhà nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu về kiến thức, bài vở, kĩ năng, thông tin, và cơ sở dữ liệu có liên quan tới nghiên cứu khoa học và thống kê. Với mong muốn này, ban quản trị web muốn tạo ra một môi trường tương tác hai chiều nhằm làm phong phú thêm lĩnh vực nghiên cứu cũng như đa dạng hóa các thông tin. 

 


Thongke.info.vnđược xây dựng và bắt đầu hoạt động từ năm 2012 dưới sự quản lý của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học. Mỗi tháng, Thongke.info.vn đều đặn đăng 2 bài viết mới về các chủ đề về nghiên cứu khoa học lên trang website. Tất cả các bài viết mới đều được cập nhật lên hệ thống trang chủ.


Thongke.info.vn được xây dựng dựa trên tâm huyết của các cán bộ Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học, với mục tiêu trở thành diễn đàn chia sẻ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thống kê của các nghiên cứu viên nhiều kinh nghiệm, các nghiên cứu viên trẻ, và sinh viên Việt Nam. Năm nay, Thongke.info.vn có một nội dung mới là các bài giảng trực tuyến bằng video với các nội dung về nghiên cứu khoa học, thống kê nhằm cung cấp những thông tin trực quan hơn.


Thongke.info.vn cũng sẽ là nơi lưu trữ và chia sẻ các cơ sở dữ liệu chung và chuyên ngành tới các cơ quan đơn vị nghiên cứu, các nghiên cứu viên, và các bạn sinh viên. Thông qua đó, các nhà nghiên cứu khoa học trẻ trong tương lai có thể áp dụng các bài chia sẻ thống kê của trang web ngay trên chính bộ số liệu sẵn có đã được đăng tải. 


Sau hơn 4 năm xây dựng và phát triển, Thongke.info.vn đã thu hút gần 2000 thành viên trên mọi miền của tổ quốc đăng ký. Với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu khoa học, Thongke.info.vn mong muốn nhận được sự đóng góp từ các nhà nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu về kiến thức, bài vở, kĩ năng, thông tin, và cơ sở dữ liệu có liên quan tới nghiên cứu khoa học và thống kê. Với mong muốn này, ban quản trị web muốn tạo ra một môi trường tương tác hai chiều nhằm làm phong phú thêm lĩnh vực nghiên cứu cũng như đa dạng hóa các thông tin. 
 

 


 

Comment