Seminar khoa học lần 1

Nhằm khuyến khích, tăng cường, và nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ Viện và đồng nghiệp bên ngoài, Viện nghiên cứu Y-xã hội học (ISMS) đã tổ chức và triển khai buổi seminar khoa học với mục đích nhằm:

 

  • Xây dựng, phát triển, và khuyến khích động viên các cán bộ Viện và đồng nghiệp bên ngoài  tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mình làm;
  • Tạo ra nơi để cán bộ, lãnh đạo Viện, và đồng nghiệp bên ngoài trình bày và chia sẻ kết quả khoa học/luận văn/sách/báo từ các nghiên cứu đã triển khai;
  • Là nơi trình bày/chia sẻ các ý tưởng nghiên cứu, đề cương, hay những bài giảng nhằm định hướng phát triển kỹ năng nghiên cứu;
  • Tăng cường xuất bản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện;
  • Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng mềm cũng như kỹ năng trình bày cho cán bộ Viện trong các hội thảo trong nước và quốc tế.

 

Buổi seminar khoa học đầu tiên đã được thực hiện ngày 21/10/2016. Buổi seminar đã thu hút được đông đảo các cán bộ, ban lãnh đạo Viện, và các đại diện công ty TNHH Dinh Dưỡng Nutricare tham gia. Trong buổi seminar, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trương Nam – Viện trưởng Viện nghiên cứu Y-xã hội học đã trình bày về quy trình và thiết kế trong nghiên cứu khoa học. Bài giảng đã cung cấp thông tin hữu ích cho thành viên tham gia về:

  •  Các bước trong thiết kế nghiên cứu khoa học;
  •  Phân biệt các dạng thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản;
  •  Cách áp dụng để chọn các thiết kế nghiên cứu trong các tình huống

Cụ thể
Thông tin chị tiết về bài giảng quy trình và thiết kế trong nghiên cứu khoa học xin liên hệ: seminar@isms.org.vn

Nhóm ISMS seminar.
 

Comment