Leadership

TS.BS. NGUYỄN TRƯƠNG NAM
Bác sĩ: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam - 1995
Thạc sĩ: Y tế Công cộng ngành Y xã hội học (MPH): Trường Đại học Columbia, New York, Mỹ -2003
Tiến sĩ: Y tế Công cộng ngành Y xã hội học (DrPH): Trường Đại học Columbia, New York, Mỹ - 2007.

Nghiên cứu chính: Giới, Tình dục học, Sức khoẻ sinh sản và Sức khoẻ tình dục, HIV/AIDS, Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), Bệnh truyền nhiễm, Cai thuốc lá và Truyền thông thay đổi hành vi (BCC), Giám sát và Đánh giá dự án.

Email:  ntnam@isms.org.vn        

 

ThS.BS. BÙI ĐẠI THỤ
Bác sĩ (MD): Đại học Y khoa Hà Nội, Việt Nam - 1989.
Thạc sĩ: Dinh dưỡng cộng đồng- Trường Đại học Tổng hợp Indonesia, Jakatar - 1997.

Nghiên cứu chính: Dân số và phát triển, Già hóa, Sức khỏe sinh sản, Dinh dưỡng, Giám sát và Đánh giá các chương trình y tế.

Email: bdthu@isms.org.vn