Center for maternal and child health nutrition

Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em trực thuộc Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS-CNMCH) là trung tâm nghiên cứu chuyên biệt về lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Trụ sở chính của ISMS-CNMCH được đặt tại Hà Nội, trực thuộc Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học.

Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu về dinh dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng và sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam.

Đối tác của Trung tâm là các tổ chức học thuật, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các quỹ, trường đại học, các cơ quan chính phủ, và các doanh nghiệp.

Dịch vụ của Trung tâm

Chúng tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe bà mẹ - trẻ em gồm:

   1. Các dự án tài trợ;

   2. Các hợp đồng tư vấn/nghiên cứu;

   3. Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao các giải pháp, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và bệnh lý;

   4. Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ sức khỏe, bệnh lý (sức khỏe bà mẹ trẻ em, dinh dưỡng điều trị…).

Qua các dịch vụ, đối tác có thể kết nối với các chuyên gia nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực: Dinh dưỡng, Sức khỏe, Y-Xã hội học, Kinh tế phát triển, Y tế công cộng, Chính sách công và Nhân chủng học.

Các cá nhân hoặc tổ chức có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email dinhduongsuckhoe@isms.org.vn.